WE LIKE SHOOTING. PICTURES

EXPERIENCE

Long-term work for news agencies, execution of big-budget commercials, trainings and various qualifications, 5 times Grand Press Photo finalists, honoured with major  awards of the advertising business, hundreds of published photos, thousands of hours spent at film sets and  participation in numerous custom-made, non-standard projects. Moreover, we owe our own equipment and means of transport - it provides us with independence.  

DISCOVERIES PHOTOS

forgotten, mystery, memory

combat camera, documentary, promotional, commercial, non profit

COMCAM.PL MOVIES

combat camera, reportage, documentary, promotion, non profit

COMCAM.PL MILITARY PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY & FILM PRODUCTION

STRATEGY & COMMUNICATION STRATEGY FOR DEFENCE & MILITARY

(placeholder)

INDUSTRY IS FASCINATING

A process of creation fascinates us. This topic is so rewarding for filming, for working over the smallest detail. We are keen on exploring the history of the development of companies; recording the procedure thanks to which many tiny elements become a whole entity. And it works.


SPORT & OUTDOOR

events, extremal, motosport

COMCAM.PL GRAPHICS

creative ideas, advertisements, logos, callendars, corporate identification, graphic design

COMCAM.PL FOR INDUSTRY

KNOW WHERE

Location needs an idea. That is why we like looking for interesting places as they make half the battle. We regularly create and update our database of places which can form a perfect production set. However, we do not exaggerate with the distance - the closer the better - or the costs. We know how to make you visualize what we picture in our heads.  COMCAM FLYING SERVICE REEL

COMCAM.PL TRADEMARK

In 2013 we executed  a documentary of a prestigious training of Polish Army Reconnaissance Troops - a PATROL course. It took us 72 hours round-the-clock. No sooner than that did COMCAM logo become referred to as the filmmakers working at the military training area. A peeped view grew into a trademark and is often used by some military reporting teams. Although we have not been asked for a permission, it fills us with pride. The COMCAM is registered in EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

LOOK FOR MORE

LOOK FOR MORE

COMCAM.PL REEL

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnia praca dla agencji prasowych, realizacje wysokobudżetowych produkcji reklamowych, odbyte szkolenia i zdobyte uprawnienia, 5x finał Grand Press Photo, najważniejsze nagrody świata reklamy, setki opublikowanych zdjęć, tysiące godzin na planach filmowych i wiele niestandardowych projektów. Własny sprzęt realizacyjny i pełna mobilność – to daje niezależność. 


COMCAM.PL TEAM

Zespół ludzi, których łączy wspólna pasja i chęć działania. Doskonale znamy smak sukcesu i porażki. Nabraliśmy pewności i pokory oraz właściwego spojrzenia na to, co i jak należy robić. Chętnie podejmujemy duże wyzwania, ale zawsze odpowiedzialnie. Nie ma drugiej takiej ekipy.

COMCAM.PL NASZ ZNAK

W roku 2013 realizowaliśmy reportaż z prestiżowego szkolenia oddziałów rozpoznawczych Wojska Polskiego – kursu PATROL. 72 godziny działania non stop. Wtedy po raz pierwszy logo COMCAM zaistniało jako oznaczenie ekipy realizacyjnej, działającej na poligonie. Podpatrzone, stało się znakiem rozpoznawczym i jest często stosowane przez niektóre wojskowe zespoły reporterskie. I choć nikt nas nie pytał o zgodę, uznajemy to za powód do dumy. 

WIEMY GDZIE

Na lokalizację trzeba mieć pomysł. I dlatego lubimy szukać ciekawych miejsc, bo odpowiednia sceneria to połowa sukcesu. Lubimy dokumentować miejsca, które znikają. Uaktualniamy bazę miejsc, które możemy wykorzystać do przyszłych realizacji. Zawsze szukamy jak najbliżej, dbając, żeby koszty były jak najmniejsze. Wiemy, jak coś pokazać, żeby wyglądało dokładnie tak, jak chcemy. PRZEMYSŁ JEST FASCYNUJĄCY

Ponieważ fascynuje nas proces tworzenia. To wdzięczny temat dla realizacji filmowych, dla pracy nad najmniejszym szczegółem. Bardzo lubimy odkrywać historie rozwoju firm. Rejestrować proces, kiedy wiele drobnych detali staje się w końcu całością. I działa.


COMCAM.PL is a team of people who share the same passions and interests. We are willing to undertable huge challenges nonetheless we do not underestimate their importance. There is no other crew as ours.