WE LIKE SHOOTING. PICTURES

COMCAM.PL TEAM

MAKING OF

Nie boimy się być w samym środku wydarzeń. Współpracujemy z ludźmi, którzy mają doświadczenie w realizacjach combat camera, prowadzonych podczas realnej walki. Rejestrujemy materiał w czasie szkoleń wojskowych, który stanowi podstawę do analizy błędów. To idealny sposób na zdobywanie ciągle nowych doświadczeń.


We are not afraid to be in the middle of the action. We cooperate with people who are experienced in combat camera productions during a real fight. We record a footage at the time of a military training, which later on becomes a basis for error analysis. It is a perfect manner of gaining new experiences.(placeholder)

MAKING OF REPORTAGE

BACKSTAGE OF COMCAM.PL

COOPERATION WITH SPECIALISTS

THOSE WHO WITH US

We cooperate with specialists when dealing with special tasks and they are not impostors. Experts of various branches support us as consultants and they keep an eye on actors - their behaviour, moves, weapon use - all is in sight on the screen. They also supervise such forms of activities which require special qualifications, compliance with certain procedures or learned reflexes. All of it forms plausible shots and gives us an extra advantage.


THINGS

SZCZEGÓŁY

Wszystko dokładnie widać. Dbamy, żeby każdy rekwizyt użyty podczas realizacji był taki, jaki powinien być. Dobry szczegół dodaje wiarygodności, zwiększa efekt. W czasach, kiedy każdy szczegół podlega weryfikacji znawców, jest to bardzo istotne. Posiadamy wiele własnych rekwizytów, inne wiemy skąd zdobyć. Mamy nieograniczony dostęp do wyposażenia, umundurowania i zawsze znajdujemy rozwiązanie.


COMCAM FLYING SERVICE REEL

KTO Z NAMI

Do zadań specjalnych mamy specialsów. Ściśle współpracujemy z ludźmi, którzy nikogo nie udają. Specjaliści z różnych dziedzin wspomagają nas jako konsultanci i nadzorują aktorów – sposób zachowania, poruszania się, obsługi broni – to wszystko widać na ekranie. Działania wymagające uprawnień, przestrzegania określonych procedur lub po prostu nabytych odruchów. To gwarantuje nam wiarygodność w ujęciach. I to jest nasza kolejna przewaga.DETAILS MATTER

All faults are easily spotted. Every prop used during the production is exactly what it should be like. A good detail adds credibility, boosts the effect. It is  especially important at the times when everything is subjected to an expert verification. We owe a number of props, we know where to find something. We have unlimited access to the equipment, uniforms and if any problems arise we always find a solution.