WE LIKE SHOOTING. PICTURES

DEFENCE & MILITARY COMMERCIALS

COMCAM.PL COMMERCIALS

COMCAM.PL MOVE IT

PROFESSIONAL FILM PRODUCTION


(placeholder)

COMCAM FLYING SERVICE REEL

COMBAT CAMERA BY COMCAM.PL

SPONSOR BILLBOARDS

DOCUMENTARY FILM

NON PROFIT CAMPAIGNS

INDUSTRY IS FASCINATING

A process of creation fascinates us. This topic is so rewarding for filming, for working over the smallest detail. We are keen on exploring the history of the development of companies; recording the procedure thanks to which many tiny elements become a whole entity. And it works.


NON PROFIT

There are some projects which we support or co-create. There are initiatives which we consider as right and interesting. Therefore we back many of them up and even start some as well.  We invest a part of our earnings in non profit activities which definitely singles us out.

NON PROFIT

Są projekty, które wspieramy i współtworzymy. Są inicjatywy, które uważamy za słuszne i ciekawe. Wspomagamy wiele z nich i sami je inicjujemy. Część środków uzyskanych dzięki zleceniom od naszych klientów inwestujemy w realizację działań non profit. I to nas zdecydowanie wyróżnia.


PRZEMYSŁ JEST FASCYNUJĄCY

Ponieważ fascynuje nas proces tworzenia. To wdzięczny temat dla realizacji filmowych, dla pracy nad najmniejszym szczegółem. Bardzo lubimy odkrywać historie rozwoju firm. Rejestrować proces, kiedy wiele drobnych detali staje się w końcu całością. I działa.


COMCAM.PL FOR INDUSTRY

DEFENCE & MILITARY COMMERCIALS

DEFENCE & MILITARY COMMERCIALS

REPORTAGE

REPORTAGE

REPORTAGE

IMPRESSIONS

COMBAT CAMERA BY COMCAM.PL